کانون همپاس

ویدیوهای آموزشی

ویدئو شماره ۱: آشنایی با کانون همپاس

ویدئو شماره ۲: بیولوژی پدیدآیی - شبکه دانایی

ویدئو شماره ۳: بیولوژی پدیدآیی - مدل سازی موجودات

ویدئو شماره ۴: بیولوژی پدیدآیی - سلامتی، بیماری و استراتژی درمان

ویدئو شماره ۵: تئوری آشوب - بیان ژن و پدیدآیی سلول‌های تخصصی

بخش اول

کانون همپاس

بنیاد ۱۳۹۹

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون همپاس می‌باشد.